Info

 EU PERSONDATAFORORDNING

Pga. den nye EU persondataforordning, der nu træder i kraft for alle virksomheder, er klinikken forpligtet til at få et mundligt samtykke fra alle vores patienter inden behandlingen kan påbegyndes.

Skriftligt samtykke når der videresendes til Sygesikring Danmark og til 3 part.

Vi håber på forståelse herfor og garanterer at jeres data opbevares forsvarligt og sikkert.

Alt dette for at beskytte jeres data.