Behandlinger

Alle autoriseret sundhedspersonale skal iflg. Loven føre journal dette gælder naturligvis også Fodterapeuter. Du kan læse mere om det på denne hjemmeside: www.retsinformation.dk, søg efter journalføring og her vil du finde BEK nr. 1090 af 28 juli 2016